Aegna ei ole polügoon

Täna lõppesid MTÜ Vabatahtliku Reservpäästerühma kahepäevased õppused Aegnal. Õppustel tutvuti tuletõrjevahendite, esmaabi põhitõdede, kui ka Aegna endaga. Aegna tundmine on 2002.aastast saarel suveperiooditi toimetanud reservpäästerühma liikmeskonna pideva uuenemise käigus kujunenud siiani üsnagi vaevaliseks.

Aegna on 1991.aastast maastikukaitseala, kus kehtib vastav kaitse-eeskiri. 2006.aastal valmis uus Aegna kaitse-eeskirja eelnõu, mis konkretiseerib olulisel määral saare keskkonnakaitselisi käitumisnorme. Viimast peab Harjumaa Keskkonnateenistus sõltumata kaitse-eeskirja staatusest järgimispõhiseks.

Järjekordsete õppuste käigus Aegna maastikukaitsealal pidas Vabatahtlik Reservpäästerühm omi huve saarest ülemaks. Seegi kord toodi õppuste tarvis saarele kaks ATV-d. ATV-dega kahjustati saare vähese koormustaluvusega teid, metsaaluseid ja rannaala. Saare kalmistu juures kasutati korrarikkujate korralekutsumise harjutusel abivahendina lähedal asunud prügikonteinerit. Plastikust konteinerit visati meelevaldselt vastu maad, tõugati jalgadega, iga uue õppuri puhul uuesti. Lõpptulemusena rikuti Ragn Sells´i vara. On tähelepanuväärne, et vandaalitsemine toimus ka õppusi kajastama kutsutud Aktuaalse Kaamera võttegrupi salvestusel.

Aegna saare puhul on tegemist siiski maastikukaitseala, mitte polügooniga.