Ajaloo radadel

Käesoleva aasta juunis leiti saarelt, ligi paarsada meetrit endisest rannakaitsepatareist nr. 1 vana vaskmärgistus. Raamatu “Aegna” autori Robert Nermani hinnangul on tegu tsaariaegse märgistusega, mida võidi kasutada kas siis konkreetse töötaja või toote märgistusena.

Nüüdseks on Neeme Mölli leitud märgistuse kohta lisainfot. Märgistuse eellugu ulatub 1906. aastasse. Siis projekteeriti 305/52 laevkahurit, mis tulistas 305 mm läbimõõduga mürske, suurtükitoru oli 15 m pikk ja kaalus ligi 50 tonni. Olgu lisatud, et suurtüki mürsk kaalus keskmiselt 450 kg ja laeng 132-156 kg. Ühe sellise lasu maksumus oli tänases vääringus 160 000 krooni.

Laevkahureid otsustati kasutada ka rannapatareides, mistõttu toimus 1909. aastal projektivõistlus kolme Peterburi tehase: Metalli, Obuhhovi ja Putilovi vahel. 1913. aastal aga, toimus juba võistlus konkreetselt Peeter Suure merekindluse jaoks ja Peterburi tehaselt “Metall” telliti kahetorulised tornpatareid Naissaare ja Aegna jaoks.

Nii võibki antud vaskmärgistuse puhul olla tegu Peterburi sõjaväe metallitehase töötaja nr. 754 zetooniga, kes osales 1916. aasta alul tehases valmistatud suurtükkide paigaldamisel Aegna saarel samal aastal.