Ettekirjutus läheb asendustäitmisele

Käesoleva aasta alguses tegi Keskkonnainspektsioon Aegna Reisid OÜ esindajale Margo Kütt`ile ettekirjutuse õigusliku aluseta kaitsealusele riigimaale püstitatud kämpingulinnaku ja käimla likvideerimiseks. Ettekirjutuse tähtajaks määrati 16.mai 2011.

Ent Aegna Reisidele omaselt jäeti ettekirjutus täitmata, mistõttu rakendas inspektsioon alates 16.maist kolmel korral 640 eurose sunniraha sissenõudmist. Kuna inspektsiooni ettekirjutust ei ole tänini täismahus täidetud, rakendatakse asendustäitmist, kus inspektsioon korraldab ise kaitsealale seadusvastaselt püstitatud objekti likvideerimise, mille kulud nõutakse sisse seadusrikkujalt.

11 kämpingut ja üks kahekohaline käimla püstitati Aegna Reisid OÜ poolt riigimaale 2006.aastal, kus alustati kohe ka läbi avaliku reklaami (vt fotot) ja nõutava registreeringuta äritegevust.   Kuidas  taolisel firmal siiani tegutseda võimaldatakse, ei vaevu paraku Tallinna ettevõtlusamet selgitama.