Ettevaatust, kuri kass

Aegna maastikukaitseala linnustiku ja loomastiku määrab suuresti selle asend, väike pindala ja loodusmaastiku eripära. Saarel kohtab rohkesti läbirändelinde, vähem paigalinde. Neist tuntum on kaitsealune merikotkapaar. Läinud talvel kaanetanud mere tõttu võib siin üle aastate jälle kährikuid näha.  Alaliselt kohtab kitsesid ja rebaseid. Viimased on nahka pannud kõik siinsed jänesed ja koos kullilistega ka oravad.

Kitsede elu on rebaste tõttu ohus eriti talviti, paksu lume korral. Nii näiteks turgutasid möödunud talvel kohalikud kitsi kartuli, porgandi, kapsa jms.  Toitumiskoha omaks võtnud ja sinna puhkama jäänud kitsed olid aga ühtäkki kadunud. Vastus saadi maa-ala ülevaatusel – üks kitsedest oli rebase poolt maha murtud ja luudeni puhtaks puretud.

Rohkem on vedanud püsielanike kahel kassil. Suve lõppedes on saare loomad märksa  julgemad, muutes  püsikate koduaia läbikäiguhooviks ja kasside-rebaste võitlustandriks.   

Kui üldjuhul peetakse kassi rebase magustoiduks, siis siinmail käib hiire-kassi mäng juba kuuendat aastat. Arvatust vastupidiselt ajavad kassid, eriti kõuts Musti, rebaseid taga, olgugi, et tegu on erinevate kaalukategooriatega. On ju rebane kassist suurem, kaalub  rohkem. Liikumise tippkiirusedki ei ole võrreldavad – rebasel kuni 67 km/h, kassil  48 km/h.

Erinevad on ka käitumismallid. Piisab põgusast kassi-rebase jõukatsumise jälgimisest, mõistmaks rebase,  mõneti lausa mänglevat ülekaalu.

See, millise kontrolliva kergusega rebane kassi eest põgeneb, osavalt  jälgi segades viimase silmist kaob ja hetke pärast juba kassi liikumist kontrollib, on hämmastav.

Siintoodud fotode tegemisel märkas rebane kassi esimesena. Siiski arvas kass enda kavalama olevat, püüdes rebasele “märkamatult” lähemale hiilida.  Järgnenud  tagaajamisel kaotas kass rohus silmside.  Samal ajal, kui kõuts Musti  joostud suunas lootusandvalt tagaaetavat varitses, oli rebane juba tema taga ja pidas peenikest naeru. 

See, kuidas kassid  rebastele tuule alla teevad on harukordne, nagu seegi, et rebased neid nahka pole pistnud.