Fassaad ja tegelikkus

Austa Aegna unikaalset loodust ning ära kahjusta seda oma tegevusega!

Väljavõte OÜ Aegna Reisid kodulehelt

Aegna looduskeskkond on üle poole sajandi siia puhkajaid meelitanud. Paraku, erinevalt  Tallina linnavalitsuse öeldule, mille kohaselt on Aegna maastikukaitseala põhieesmärkideks saare looduse ja kultuuripärandi kaitsmine, kulgevad siin mõned ettevõtmised sootuks vastuvoolu.

2006.aastal asusid saarele OÜ Aegna Reisid, kes selle asemel, et korrastada firma kasutuses olev Külaniidu tee 8 räämas hoone, püstitasid kaitsealale loata kämpingulinnaku ja välikäimla. 

Vaatamata ilmselgele seadusrikkumisele, väljastas Tallinna linnavalitsus kämpingulinnaku kõrval asuvale kinnistule, mida kroonib majutuseks kõlbmatu hoone (kliki fotole) registreeringu.

Ka keskkonnainspektsiooni 2006.aastal algatatud väärteomenetlus, mida päädis 2008.aastal 12 000 kroonine trahv, ei suutnud firma musta kämpinguäri lõpetada. 

Ärihuvisid kaitsealast kõrgemaks pidav Aegna Reiside juhatuse liige Margo Kütt  on  korduvalt eksitanud nii ametnikke kui ajakirjandust, lubades kämpingud ikka ja jälle ära viia.  Takkapihta langetas firma kaitsealal, sh kämpingute piirkonnas, raieloata üle sajakonna puu (vt ka TV3 videolõiku). 

Harju maavalitsuse sekkumise järgselt tunnistas Tallinna ettevõtlusamet 2010.aasta suvel, et Külaniidu tee 8 hoones ei ole  võimalik majutusteenust osutada ning et tegelik majutus toimub kämpingutes (vt Aegna Reiside majutusreklaami – kliki fotole).  Sellele vaatamata jäeti firma tegevusregistreering tühistamata. Muudeti vaid registreeringu määratlust puhkemajast puhkekülaks ja -laagriks.

Läinud aastal teatas Keskonnaamet, et ei aktsepteeri kaitsealale püstitatud kämpingute ja käimla jätmist samasse asukohta. Seepeale koostas keskkonnainspektsioon  Margo Kütt`ile  ettekirjutuse  omavoliliste ehitiste  likvideerimiseks hiljemalt 16.maiks 2011.

Paraku seisavad kämpingud kaitsealal tänini. Täienes vaid Aegna Reiside koduleht: kämpingute otsene reklaam asendati abipakkumisega parima majutuskoha  leidmiseks. Enamgi, Margo Kütt kaebas inspektsiooni ettekirjutuse Tallinna halduskohtusse, ent tulutult.

Keskkonnainspektsiooni põhja regiooni juhtivinspektor Kris Heinsoo sõnul rakendatakse ettekirjutuse mittetäitmisel alates 16.maist 2011 igal kuul sunniraha summas 640 eurot kuni ettekirjutuse täitmiseni. Juhul kui kämpingud ja käimla ei ole ka 16.augustiks likvideeritud, rakendatakse asendustäitmist, mille kulud nõutakse  samuti sisse Margo Kütt`ilt.

Loe lisa:

Tere tulemast, ehk sitta kah –  http://www.aegna.ee/tere-tulemast-ehk-sitta-kah/

Kämpingusaaga sai läbi http://www.aegna.ee/kampingusaaga-sai-labi/