Ekskursioonid

Umbes 5 km pikkuse ekskursiooni käigus tutvutakse Aegna maastikukaitseala mitmekesise looduskeskkonnaga, selle ajaloo- ja vaatamisväärsustega.

Ekskursiooni käigus külastatakse muuhulgas Eesti suurima tiheasetusega rändrahnude kogumit, vana kalmistut ja 11-käiguringiga kivilabürinti.

Üldjuhul alustatakse ekskursiooniga saare sadamast ning lõpetatakse põhjarannas, kus võimalik ekskursiooni järgselt õdusalt piknikku pidada ning ärasõiduni omal käel ümbrusega tutvuda.

Ekskursioon AegnalEkskursioone korraldab saare püsielanik  ja ajaloouurija Hugo Udusaar. Kokku elab saarel kaks püsielanikku ja (suve)hooajati umbes viisteist inimest.

Kui aga teate juba näiteks, kui suur oli saar 4000 BC, missugune on senine saare vanim arheoloogiline leid, millest tulenes saare algne nimi Hundisaar, mis on 1918. aastal kinnistatud Aegna  nime algupäraks, missugune oli saare loodus läbi sajandite, kus asus saarel setu küla, mida tegi saarel 1200 pealine tatarlaste salk, mitu tuulikut saarel oli, siis võite ehk ka ekskursioonist loobuda. 

Ekskursioon kuni 50-le huvilisele maksab 100 eurot. Ekskursiooniraha läheb Aegnal tegutseva keskkonnakaitseorganisatsiooni MTÜ Roheline Rügement toetuseks. 

Kontaktaadress: aegna@aegna.ee.