Ekskursioonid

Umbes 5 km pikkuse ekskursiooni käigus tutvutakse Aegna maastikukaitseala mitmekesise looduskeskkonnaga, selle ajaloo- ja vaatamisväärsustega.

Ekskursiooni käigus külastatakse muuhulgas Eesti suurima tiheasetusega rändrahnude kogumit, vana kalmistut ja 11-käiguringiga kivilabürinti.

Üldjuhul alustatakse ekskursiooniga saare sadamast. Ekskursiooni lõppedes on võimlik pidada piknikku saare  supelranna telkimis-lõkkekohas ning tutvuda ümbruskonnaga kuni ärasõiduni juba omal äranägemisel.

Ekskursioon AegnalEkskursioone korraldab saare püsielanik  ja ajaloouurija Hugo Udusaar. Üldse elab saarel kaks püsielanikku.

Kui aga teate juba näiteks, kui suur oli saar 4000 BC, missugune on senine saare vanim arheoloogiline leid, millest tulenes saare algne nimi Hundisaar, mis on 1918. aastal kinnistatud Aegna  nime algupäraks, missugune oli saare loodus läbi sajandite, kus asus saarel setu küla, mida tegi saarel 1200 pealine tatarlaste salk, mitu tuulikut saarel oli, siis võite ehk ka ekskursioonist loobuda. 

Ekskursiooni põhitasu on  60 eurot, millele lisandub 3 eurot iga ekskursioonist osaleja kohta. Ekskursiooniraha läheb Aegnal tegutseva keskkonnakaitseorganisatsiooni MTÜ Roheline Rügement toetuseks. 

Kontaktaadress: aegna@aegna.ee.