Endised kaitserajatised

Aegna kaitserajatised

1908. aastal alustati tsaar Nikolai II korraldusel Vene impeeriumi uue riigikaitsekava väljatöötamist, mille puhul peeti eriti oluliseks Peterburi kaitset. Keskseks sõlmeks merepoolses kaitsesüsteemis oli rannakaitsepatareide rajamine Tallinna-Porkkala joonele.

1912. aastal, kui Tallinn muudeti Balti sõjalaevastiku baasiks, saadeti Aegnal asuvate Viimsi mõisa renditalude elanikud mandrile. 1914. aastal alustati Aegnal kaitserajatiste ja sellega seotud infrastruktuuri ulatuslike ehitustöödega. Kaitserajatiste ja infrastruktuuri ehitustööd jätkusid ka peale 1918. aastat, noore Eesti Vabariigi perioodil.  Toonastest aegadest on Aegnal tänini arvukalt kaitsealuseid kaitserajatisi ja nednega seotud objekte (kliki kaardile).

18.08.1997. aastast on  kultuuriministri määrusega nr 56 tunnistatud mitmed endised militaarobjektid arhitektuurimälestisteks:

– 1914 rajatud Peeter Suure Merekindluse Aegna ajutise patarei positsioon  (läänerannikul patarei nr 14 ees);

– 1915 rajatud rannakaitsepatarei nr 14 (läänerannikul);

– 1915 rajatud rannapatarei nr 14 helgiheitja positsioon (Talneeme tipus);

– 1915 rajatud rannakaitsepatarei nr 15 vare – fotol patarei kahurilask 1924. aastal (loodeosas);

– 1915 rajatud rannakaitsepatarei nr 15 helgiheitja varjend (loodeosas);

– 1914 ja 1920-ndatel ehitatud Aegna garnisoni ohvitseride kasiino – fotol kasiino 1920-ndate lõpuaastail (Kalavälja tee 12);

– 1915 ehitatud laskemoonalaboratoorium (Külaniidu tee 4);

– 1914 rajatud kindlusraudtee tammid – 1930ndate fotol üks kahest saare rongist (kogu saarel);

– 1918 rajatud rannakaitsepatarei alused (patareist nr 15 kirdes);

– 1924 rajatud rannakaitsepatarei nr 2 (saare põhjaosas);

– 1924 rajatud rannakaitsepatarei nr 2 helgiheitjapositsioon (Eerikneemel);

– 1927 rajatud Tallinna rannakaitse keskkomandopunkt (Eerikneemest lõunas);

– 1927 rajatud dessandi- ja õhutõrjepatarei nr 10 (Külalahe kohal);

– 1930-ndatel ehitatud Aegna elektrijaam (Kalavälja tee 2);

– 1914 ja 1930-ndatel ehitatud Aegna garnisoni söökla-kasarm (Tagamaa tee 14);

– 1936 rajatud dessanditõrje patarei nr 14 põhjapositsioon (lääneosas, patareist nr 10 loodes);

– 1936 rajatud dessanditõrje patarei nr 14 lõunapositsioon (patareist nr 10 lõunas);

– 1939, 1945-1950 rajatud õhutõrjepatarei (saare loodeosas Kurikneeme kohal);

– 1942-1944 rajatud õhutõrjepatarei positsioon (saare lääneosas, patareist nr 10 kagus).