Korduvad küsimused

Liinilaevast

47-kohaline liinilaev Vesta sõidab Tallinn-Aegna-Tallinn marsuudil suvehooajati maist oktoobrini. Laev väljub Kalasadamast ja ühe otsa sõiduks kulub umbes tund. Sõidugraafikuga saab tutvuda ja piletit broneerida Kihnu Veeteede kodulehelt. Soovitav on edasi-tagasi sõidupilet varakult ette osta. Kui võimalus tellitud pileti väljatrükiks puudub, piisab ülesmärgitud pileti numbrist.

Aegna sadamast

Aegna sadamakail puudub lainemurdja, mistõttu tuleks veesõidukite omanikel arvestada lisaks võimalikele tormilainetele kindlasti ka kiirlaevalainetega. Sadamas asub saart tutvustav üldkaart, veevõtukoht, laevaootepaviljon, piknikupingid ja välikäimla. Aegna sadamas töötab iga nädal kolmapäevast pühapäevani sadamakiosk, kus lisaks esmavajalikule pakutakse ka kerget kõhukinnitust. Samas laenutatakse jalgrattaid – 3 eurot tund, 10 eurot päev. Kioskis saab tasuda ka maksekaardiga.

Saarel liikumine

Saarel on tihe teedevõrgustik. Paremaks orienteerumiseks on Aegna sadamas, supelrandades ja looduskeskuse juures infokaardid, teede ristmikel vastavad viidad. Matkaradadel on 24 infoposti, kuhu on märgitud ka lokaalne asukoht. Klikkides Aegna kodulehe avalehel lingile “Aegna kaardid”, avanevad erinevad saare kaardid, mis on samuti abiks saarel liikumisel. Liinilaevast ja liinilaeva vastuvõtjalt-saatjalt saab (tasuta) Aegna kaarte. 1. veebruarist kuni 15. juulini on keelatud inimeste viibimine Kurikneeme sihtkaitsevööndis, va teedel, radadel ja kallasrajal.

Avalikust korrast

Aegna kuulub Tallinna Kesklinna Valitsuse haldusalasse ning saarel kehtib Tallinna linna avaliku korra eeskiri. Selle kohaselt on keelatud lärmata ja tülitada kaaskodanikke või rikkuda ükskõik millisel muul viisil avalikku korda. Vastavalt müra taset käsitlevale määrusele liigitub Aegna maastikukaitseala mürataseme normimisel I kategooriasse, mistõttu on päevane maksimaalne müratase võrreldav kõlariteta muusiku esinemisega ning öine maksimaalne müratase inimkõne valjudusega. Kuna  Aegna kaitseala eesmärgiks on kaitsata siinseid metsa- ja rannikukooslusi, samuti haruldasi liike ning nende elupaiku, on lemmikloomade saarele toomine taunitav.

Telkimisest ja lõkke tegemisest

Aegnal on lõkke tegemine ja telkimine lubatud ainult põhja- ja lõunaranna ametlikes telkimis-lõkkekohtades ning kinnistu omanike nõusolekul vastava eramaa piires. Telkimis-lõkkekohtadele osundavad nii saare viidasüsteem kui ka üldkaardid. Kuue telkimiskohaga põhjaranda ( ca 1,7km) saab sadamast mööda Tagamaa teed ja kolme telkimiskohaga lõunaranda (ca 1,9km) jõuab mööda saare lõunakallast. Telkimiskohad on varustatud puupinkide-laudadega, lõkkekoha, grillaluse  ja prügikonteineritega. Telkimiskohtade läheduses asuvad kuivkäimlad.

Ühe lausega

Ulukitest kohtab Aegnal metskitsi, rebaseid ja kährikuid ning suuremaks saarel pesitsevaks linnuks on merikotkas, väiksemaks pöialpoiss. Mürkmadusid saarel ei ole. Saarele tulles tasuks suveti arvestada puukide ja sääskedega. Saarel puudub (toidu)kauplus. Aegna saare aastaringne kontakttelefon (esmaabi, avalik kord, üldinfo) on 515 0110, e-post aegna@aegna.ee.