Inspektsioon tegi ettekirjutuse

Aegna Reisid OÜ-ga seotud ebaseaduslikult püstitatud kämpingulinnaku saaga hakkab lõpule jõudma.

Aegna Reisid OÜ esimeseks asjaks oli 2006. aastal saarel äritegevust alustades loata kaitsealuselisele riigimaale 11 kämpingu ja ühe kahekohalise välikäimla püstitamine. Samal aastal Keskkonnainspektsiooni algatatud haldusmenetlus päädis 2008. aastal 12 000 kroonise trahviga. Ent kämpingud ja tegevusloata Tallinna linna toetusel reklaamitav äritegevus jäi edasi. Enamgi, erinevate ametite tegevusetusest innustatuna langetasid  Aegna Reisid OÜ loata kämpingulinnaku piirkonnas ja neile kuuluva sadamakõrtsi nähtavaks tegemiseks kokku üle sajakonna kasvujõus puu.

Mõistagi ei saanud aegnalased sellise saarevaenulikkusega leppida. Tallinna linnaametnike osavõtmatuse tõttu ei jäänud kohalikel üle muud, kui pöörduda Harju Maavalitsuse poole. Viimase sekkumisel hakkasid asjad lõpuks  liikuma. Läinud aasta sügisel teatas Keskkonnaamet, et ei aktsepteeri Aegna saarel Aegna maastikukaitsealal riigimetsamaale omaalgatuslikult rajatud kämpingute jätmist samasse kohta ning ehitised tuleb kas lammutada või ümber paigutada kohta, kuhu neid on Aegna maastikukaitseala kaitse-eeskirja kohaselt võimalik paigutada.

Keskkonnaameti seisukohtadele tuginedes alustas Keskkonnainspektsioon seepeale järjekordseid haldusmenetluslikke toiminguid. Tänaseks ollakse menetlemisega ühel pool ja  Aegna Reisid OÜ esindajale Margo Kütt`ile on tehtud ettekirjutus õigusliku aluseta ehitatud kämpingumajade ja käimla likvideerimiseks. Ettekirjutuse täitmise tähtajaks määrati 16. mai 2011. Ettekirjutuse mittetäitmisel rakendab Keskkonnainspektsioon sunniraha 640 eurot kuus. Sunniraha rakendatakse ettekirjutuse täitmata jätmisel igal järgneval kuul kuni 16.augustini 2011. Juhul kui ettekirjutus ei ole ka 16. augustiks 2011 täidetud, rakendab inspektsioon asendustäitmist, mille kulud nõutakse sisse Aegna Reisid OÜ esinadajalt Margo Kütt`ilt.

Loe lisa http://www.aegna.ee/fassaad-ja-tegelikkus/