Jäätmejaam reostab

Aegnale mõne aasta eest hirmkalli raha eest püstitatud jäätmejaama putka tekitab saare heakorraga tegelevatele elanikele parajat peavalu. Ühelt poolt ei võimalda see oma väiksemõõtmelisuse tõttu sinna saarelt korjatavat prügi ladustada. Iganädalane prügi äravedu aga läheks linnale ääretult kalliks. Sestap kasutavadki kohalikud mitteametliku prügimajana lähedalasuvat, kordi suuremat ajutist ehitist.

Teisalt on saare prügikorraldus killustatud: kui Tallinna kesklinna valitsus korraldab avaliku ruumi heakorrastamist (põhiteed, sadam, supelrannad), siis Tallinna keskkonnaamet jällegi saare kinnistute jäätmekäitlust. Et kinnistute puhul on tegemist märksa väikesemate prügikogustega, kasutatakse selleks nn jäätmejaama.

Paraku on Tallinna keskkonnaamet delegeerinud kinnistute jäätmekäitluse AS Veolia Keskkonnateenustele ja need omakorda OÜ Aegna Reisidele. Viimased aga lõpetasid saarel tegevuse augustis ning kinnistute prügi ladustatakse sestpeale kilekottidega prügimaja ette. Prügikotid aga meelitavad ligi rebaseid, kährikuid ja linde, kes neis tuuseldades kogu prügi laiali ajavad (fotol).

Nõnda tulebki saare elanikel nüüd lisaks saare üldkorrastusele koristada ka keskkonnaameti, Veolia ja Aegna Reiside tagant. Omaette küsimus on, kuhu korjatav prügi ladustada, kas uuesti jäätmejaama ette, mitteametlikku prügimajja või hoopistükkis vastutavate isikute uste taha.