Järjekordsed talgud

See, et Aegna pea pool sajandit suveti populaarne puhkesaar on, teavad paljud. Nüüd näikse saar ka talguliste meeliskohaks kujunemas. Rannaalade ja metsa korrashoiuks pole kunagi abikäsi liiast.

8.mail toimunud traditsioonilistele kevadtalgutele tuli täna lisa Tallinna Keskkonnaameti töötajate näol.

Talgute tarvis moodustati kaks töörühma, üks paigaldas loodusmajja toodud mööblit, teine heakorrastas Eesti suurema kivikülvi – Aegna rändrahnude ümbrust. Riisutud oksa ja okkaprügi ladustati täiteks lähedalasuvatesse endistesse kaevikutesse.

Töö lõppedes ootas talgulisi soe supp ja kuumaksköetud saun.