Kaabel sai maha

Täna lõpetasid AS Elektritsentrumi töötajad Aegna saarel elektrivarustuse rekonstrueerimistööd.

Kahe kuu jooksul demonteeriti saare amortiseerunud 10kV  ja 0,4 kV õhuliinid ja asendati maakaabliga. Samuti vahetati vanad keskkonna- ja tuleohtlikud alajaamad uute komplektalajaamadega. Maakaabli paigalduse käigus varustati kinnistud ka uute liitumiskilpidega.

Ühtekokku likvideeriti saarelt umbes 160 elektriposti, demonteeriti 1,7km 10kV liine ja 4,2km 0,4kV õhuliine ning paigaldati  2,3km kõrgepinge- ja 7km madalpingekaablit.

Elektritööd projekteeris ja tellis Fortum Elekter AS. Kuna Aegna on “Natura 2000” kaitseala, tuli Fortum Elekter insener-projekteerija Juhan Oja sõnul projekti tegemisel arvestada, et töödega ei kahjustataks kaitsealuseid taimi, põõsaid ja puid. Erilise tähelepanu all oli saare tumepunase neiuvaiba kasvuala. Samuti arvestati muinsuskaitse nõuete ja kinnistuomanike soovidega.

Nõnda on nüüdsest 85% ulatuses metsaga kaetud saarel  elektrikatkestuste teket oluliselt  vähendatud. Erinevalt varasemast on välistatud ka liinile langenud puu või oksa tõttu tekkiv tuleoht. Lisaks on korduvalt lapitud õhuliinide asendamisega maakaabliga paranenud elektri kvaliteet ja -varustus. Remondimeestel pole enam muret, kuidas tugeva tuule või siis rüsijää korral saarele pääseda. Maastikukaitsealagi on õhuliinide puudumisel märksa nauditavam.

Elektrivarustuse rekonstrueerimistööde maksumuseks kujuneb Oja sõnul üle 250 000 euro.