Kaks ühes

Kodulehe üldkaartSaare külastajatele mõeldes on kohalike ettevõtmisel valminud täiendatud Aegna üldkaart, kus lisaks olemasoleva tiheda teevõrgustiku eristamisele on lisatud  saare mõõtkava, märgitud olulisemad vaatamisväärsused, ametlike telkimis-lõkkekohtadega supelrannad ja palju muudki.

Ühe olulise täiendusena on uuele üldkaardile lisatud saare erinevate matkaradade infopostide asukohad, mille tarvis trükiti varem Tallinna Keskkonnaameti infovoldikule tuginedes eraldi kaart koos kolme ettemääratud matkamarsruudiga. Samas ei ole vaid 3 kmsuurusel saarel selline lahendus end praktikas õigustanud, sest sõltuvalt retke alguspunktist valitakse üldjuhul endale ise  jõukohane ja meelepärane matkatee, eiramata seejuures erinevalt ettekirjutatud matkaradadest teisi teele jäävaid infoposte.

Täiendatud kaardi vastaspoolele on aga algse kolme konkreetse marsruudiga kaardi asemel trükitud saare üldinfo.

Kaarte saab tasuta nii liinilaevast kui ka liinilaeva saabudes Aegna sadamast. Teiste alustega sadamasse saabujail tasuks kaardi soovist teatada sadamakail märgitud aastaringsel kontakttelefonil.