Kaks võimalust

Täna saatis Keskkonnaamet kirjavastuse Harju maavanema Ülle Rajasalu päringule seoses Aegna Reisid OÜ ebaseaduslikult Aegna maastikukaitsealale püstitatud Kaluriküla nimelise kämpingulinnakuga.

Saadetud kirjavastuses märgitakse, et “Aegna saar on kogu ulatuses maastikukaitseala ning seal kehtiv kaitsekord on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 27.05.2010 määrusega nr 64 “Aegna maastikukaitseala kaitse-eeskiri”. Probleemid Aegna saarel on kerkinud seoses sellega, et Aegna Reiside OÜ esindaja Margo Kütt püstitas saarele omavoliliselt ehitised, mille kohta algatas väärteomenetluse Keskkonnainspektsioon aastal 2006…Keskkonnaamet ei aktsepteeri Aegna saarel riigimetsamaale loata püstitatud hoonete jätmist samasse asukohta, maaüksusele 78401:120:002, sest selle välistab kehtiv kaitsekord. Olukorra lahendamiseks on kaks võimalust – kas Aegna Reisid OÜ lammutab omavoliliselt püstitatud ehitised või paigutab nad ümber kinnistule, kuhu neid kaitse-eeskirja kohaselt võimalik püstitada.”

Aegna Reisid OÜ-le kuulub Aegna maastikukaitsealal kaks kinnistut, üks aadressil Külaniidu tee 8, mille kõrvale riigimaale on omavoliliselt püstitatud kämpingulinnak ning Karnapi tee 1. Viimase kohta kirjutab Keskkonnaamet, et “Karnapi tee 1 maaüksusele ehitisi teisaldada ei ole võimalik, sest sel aastal kehtima hakanud kaitse-eeskirjaga ei ole puhkeotstarbeliste ja sotsiaalsuunitlustega uute ehitiste püstitamine rannal lähemale kui 200 m lubatud.”