Kaktuste aeg sai läbi

Liinilaeva selleaastased viimased sõidud ja tujukad sügisilmad lõpetasid Aegnal ka kaktuste hooaja.

Kaktusteks ristisid kohalikud supelrandades murtud okstega puutüvesid. Kuna tänavu ei pidanud saart, sh lõkkekohti haldav Tallinna kesklinna valitsus telkimiskohtade lõkkepuudega varustamist oluliseks, kippusid paljud lõkke tegemiseks puudelt oksi murdma. Nõnda omandasid rüüstatud puud paratamatult kaktuse ilme.

Nüüdseks on tüvedelt oksajupid saetud ja linnaosa lubanud  tuleval suvehooajal populaarsete telkimis-lõkkekohtade lõkkepuudega varustamist siiski jätkata.  

Aegna telkimis-lõkkekohad asuvad põhjarannas  ja lõunarannas. Kohad on varustatud puulaudade ja -pinkidega, lõkkeaseme, statsionaarse grillaluse ja prügikonteineriga.