Kämpingusaaga sai läbi

Täna likvideerisid OÜ Aegna Reisid saare sihtkaitsevööndist viimase, seadusvastaselt püstitatud objekti, pannes sellega punkti üle viie aasta kestnud kämpingusaagale.

2006.aastal paigaldasid OÜ Aegna Reisid loata Aegna kaitsealale 11-kämpingust ja 2-kohalisest välikäimlast koosneva kämpingulinnaku. Olgugi, et samal aastal toimus  saare uue kaitse-eeskirja eelnõu avalik arutelu, kus käsitleti firma poolt hõivatud riigimaad sihtkaitsevööndina, ei peatanud see vastpüstitatud kämpingulinnaku registreeringuta äritegevust. Niisamuti ei suutnud ka 2008.aastal keskkonnainspektsiooni määratud rahatrahv musta kämpinguäri lõpetada.

Käesoleva aasta alul tegi inspektsioon firma juhatuse liikmele Margo Küttile ettekirjutuse kämpingulinnaku likvideerimiseks hiljemalt 16.maiks. Paraku eelistas firma esindaja seaduskuulekuse asemel  maksta 1920 eurot sunniraha. Kuigi suve lõppedes kämpingud teisaldati,  jäi nõutud käimla likvideerimata.

Seepeale alustas inspektsioon asendustäitmist, mis nägi ette ettekirjutuse täismahus täitmist inspektsiooni tellitud osapoole abil. Sellest teavitati Kütti, kes eemaldas lõpuks ka kämpingulinnaku viimase objekti.