Kannatanu toimetati mandrile

Täna päeval toimetati peale esmase abi osutamist Aegnalt kannatanu helikopteriga haiglasse.

Nimelt sai üks saarlane arvatavasti mesilaselt jalalabasse nõelata. Selle tagajärjel tekkis allergiline reaktsioon ning kannatanu seisund halvenes silmnähtavalt.

Peale esmase abi osutamist kannatanu seisund mõnevõrra paranes. Tasapisi alanes ka algselt kõrgeks tõusnud vererõhk. Helikopter Samas peeti vajalikuks saarelisest asendist lähtuvalt juba väljasõidule reageerinud kopteriga kannatanu mandrile haiglasse toimetada.