Kiire päev

Aegnal aastaringset järelvalvet teostavad elanikud said täna õhtupoole kaks väljakutset.

Esmalt teatat telkimis-lõkkekohtade lähedalt leitud pommilaadsest esemest. Leiukohta saabudes selgus, et tegu on osaga lahingmoonast. Peeti vajalikuks leid pildistada ja informeerida sellest pommigruppi.

Mõni hetk hiljem vajas esmaabi naisterahvas, kes oli rannapatareil turnides vigastanud oma jala. Peale külmkompressi panekut valu ja paistetus alanesid. Juhtumist teavitati päästeteenistust. Saarele saabunud meedikud tuvastasid kannatanul sääre alaosa  murru ning toimetasid ta raviks mandrile.

Kõikvõimalikku abi tuleb kohalikel osutada pidevalt. Lisaks tehakse ka avaliku korra- ja tuleohutusjärelvalvet . Paraku pole saart haldav Tallinna linnavalitsus pidanud tänini vajalikuks kohalike aastaringset valvetegevust toetada.

Andres Tarto foto