Kopp löödi maasse

Täna alustas AS Esmar Ehitus Aegna saare Külaniidu teelõigul veetrassi paigaldustöödega.

Esmar Ehitus määrati vee-ettevõtjaks Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni Aegna saare tegevuspiirkonnas Tallinna Linnavolikogu otsusega nr 54 08.03.2007. aastal. 2008. aastal alustati aastaringse veetrassi rajamisega saarel Eerikneemel asuvast pumbajaamast Tagamaa tee suunas. Tööde käigus korrastati vana pumbajaam, rajati avalik veevõtukoht, paigaldati kaks tuletõrjehüdranti ning varustati kaks hoonet aastaringse veega.

AS Esmar Ehitus projektijuht Peeter Puhm selgitas, et nüüd paigaldatakse veetorustik Külaniidu teelt edasi Külaniidu tee 8 kinnistuni, mille juurde paigaldatakse ka tuletõrjehüdrant. Seejärel tagatakse veevarustusega liitumine Tagamaa tee 1 ning Karnapi tee 1 ja 3 kinnistutele. Sadamasse rajatakse avalik veevõtukoht ja paigaldatakse tuletõrjehüdrant. Kolmas tuletõrjehüdrant paigaldatakse Karnapi tee 1 ja 3 hoonete lähedusse.

Aegna saare puhul on tegu kauaoodatud ettevõtmisega, mis lisaks kinnistute veevarustusele tõstab ka ligi 85% ulatuses metsaga kaetud saare tuleohutust.