Kutse üldkogule

Tallinna Kesklinna Valitsus annab teada, et 19. juunil 2018 toimub Aegnal saare püsielanike üldkogu.

Alljärgnevalt on ära toodud üldkogu kutse ja väljavõte Tallinna põhimäärusest.