Linn paneb pada

Vaatamata varasematele märkustele jätkab Tallinna linnavalitsuse portaal eksitava info levitamist.

Nõnda teatab Raepress oma uudispealkirjas, et “Poolteist kuuga käis Jukuga Aegnal ligi 2700 inimest”. Tegelikkuses on see number aga poole väiksem.

Niisamuti eksitav on ka antud uudislugu ise, kus rõhuasetus laevaliini Juku reisijate veo edasi-tagasi koguarvul, samas kui teiste saarte ja piirkondade puhul kajastatakse enamjaolt üheselt mõistetavat kohale toimetatud inimeste arvu.

Linna eksitavas vormis esitatud arvud on leidnud kasutust koguni linna inimmõju uuringutes, kus Aegna alases rekreatiivse koormustaluvuse uurimistöös on  Aegna liinilaeva edasi-tagasi sõitjate koguarv arvatud Aegnale veetud reisijate arvu pähe.

Milleks selline eksitamine, jäägu igaühe enda arvata.