Lõpuks ometi

Aegnalased on 2006. aastast kehva mobiililevi üle kurtnud ja kirjutanud. Viimati 2016. aastal. Sestpeale on asjad lõpuks positiivses suunas liikunud ning seda ka tänu Tallinna Kesklinna Valitsuse osalusele. Nüüdseks on lootust, et saarele paigaldatakse 80 meetrine sidemast juba tänavu oktoobris.

Erinevalt mandrist, kus võimalusi enam, on saarel olukord märksa komplitseeritum ning puudulik levi on see viimane, mida näiteks tuleohutuse tagamisel või esmase abi osutamisel vaja.

Foto: Siim Lõvi