Majutus Aegnal

KÜLANIIDU TEE 3

Asub 1,3 km kaugusel sadamast. Lisaks majutusele toidutegemise, pesemisvõimalus. Hoones on 25 majutuskohta.

Kontakttelefon  5342 4245, e-post neeme@aegna.ee.

Külaniidu 3

KARNAPI TEE 7

Asub 0,6 km kaugusel sadamast. Lisaks majutusele toidutegemise võimalus. Hoones on 15 majutuskohta.

Kontakttelefon 5382 1364, e-post karnapimaja@gmail.com.

Karnapi tee 7