Majutus Aegnal

KÜLANIIDU TEE 3

Asub 1,3 km kaugusel sadamast. Lisaks majutusele toidutegemise, pesemisvõimalus. Hoones on 25 majutuskohta.

E-post – neeme82@gmail.com,  t.  5342 4245.

Külaniidu 3

KARNAPI TEE 7

Asub 0,6 km kaugusel sadamast. Lisaks majutusele toidutegemise võimalus. Hoones on 15 majutuskohta.

E-post – karnapimaja@gmail.com, t 53821364.

Karnapi tee 7