Mulda kui muda

3 km2 suurune Aegna on kaetud ligi 85% ulatuses metsaga, mille seisund pole metsvahi puudumise ning maastikukaitseala staatusest tulenevate piirangute tõttu, kaugeltki kiita. Piskult saarelt leiab tervelt kaheksa soo nimetust, mis kujutavad endast tiheda liivapinnase tõttu liigniiskeid piirkondi, mida olemasolev kraavivõrgustik piisavalt kuivendada ei suuda. Tulemuseks tormitundlikud metsaalad ja jõudsalt leviv juurepäss.

Vanadest märkmetest loeb, et aastail 1874-1882 panustas saare omanikust Viimsi mõisnik metsa elavdamise eesmärgil tõsiselt saare kuivendustöödele. Viimati rajati ja korrastati saarel veekraave 1920-ndatel. Paraku on need nõukajast unarusse jäetud. Sestap ei jäänudki saare püsikatel muud üle, kui kraavide korrastamisel ise käed külge lüüa. Algust tehti juba 2008. aastal, siis eemaldati kraavidest suuremad puuroikad, oksad ning kaevati lahti kinnikasvanud kohad.

Tänavune kuiv sügis on järjekordselt kraavide puhastustöid soosinud ning viimase kuu jooksul on kohalikud tegelenud peaasjalikult kraavipõhjade puhastamisega, kuhu aja jooksul paras kiht rammust mulda on kogunenud. Kuna adru ja räimega põllumaa tegemine näib tänapäeval, eriti viimase vähesuse tõttu, mineviku luksusena ning saarel muld mõneti musta kulla eest, siis püütakse väärt kraam koduaia turgutamiseks maksimaalselt kokku korjata. Selleks kõblatakse esmalt kraavide põhja ladestunud muld lahti, kuhjatakse ämbritesse ning seejärel tassitakse juba äraveoks teeäärseni.
Nõnda ongi juba ligi kuus tonni vihmausside lemmikut leidnud püsikate aias uue kasutusringi. Kuna mulda on kraavidesse ladestunud ohtralt, kohati on kraavid pea ühel tasemel ümbritsevaga, kavatsetakse kraavide korrastamisega edaspidigi jätkata.

Et kraavist ämbritega mulla tassimine on vaevarikas, ent samas mulla ladestamine kraavipervele liigne luksus, on saare püsikad võtnud nõuks pöörata loodusjõud enda kasuks. Nii kõblatakse enne suurvete algust kraavidest ülesvoolu ladestunud mullakiht lahti, et see suurema veevooluga teelõikudele lähemale kanduks.

Lähtuvalt kaitsealast on kraavide puhastustööd kooskõlastatud keskkonnaametiga.