Mürsk tehti kahjutuks

Täna saabus Aegnale pommigrupp, et teha kahjutuks saarelt seenelise poolt leitud mürsk.

Lõhkekeha leiti saare põhjarannast, vaid mõnekümne meetri kauguselt telkimis-lõkkekohtadest. Saarel aastaringset järelvalvet teostavad elanikud tuvastasid, et tegu on rannapatareis nr.1  kasutusel olnud Hotchkissi kahuri 57 mm mürsuga. Leid pildistati ning sellest informeeriti pommigruppi.

Hotchkissi kahurid lisati patarei 305 mm kahurite soomustornide laele 1920-ndatel. Dessanttõrjeks mõeldud kahurite laskekaugus oli 6,5 km.

Fotol on näha Aegna rannapatarei nr. 1 soomustornile kinnitatud Hotchkissi kahurit.