Müüdid ja tegelikkus

Eesti taasiseseisvumisega on kaasnenud mitmeid kõrvalnähtusid, sealhulgas mineviku mustamisega oleviku paremaks rääkimine. Nõnda on ka Aegna ajalookäsitlusest teada vähemalt kolm tõika, kus alusetult nõukogude perioodi materdatud.  

Üheks oli ka müüt, justkui oleks nõukogude sõjavägi ehitiste tarvis Aegna kalmistu kiviaia laiali tassinud. Tänu hiljuti välja ilmunud fotole nähtub, et kalmistult likvideeritud kiviaed on asendatud raudteerööbastest piirdeaiaga juba enne nõukogude perioodi.

Käesolev foto seljatab vähemalt kaks müüti – esiteks, ei olnud vanasti rohi sugugi rohelisem ning teiseks, kalmistu kiviaed tassiti laiali juba enne nõukogude perioodi. Taavi Veileri kogu.

1923. aastal muudeti Aegna kinniseks garnisoni alaks ning elanikud, ühtekokku kuus peret, olid sunnitud saarelt lahkuma. Seetõttu võidi kalmistu kiviaed likvideerida kas 20-ndate lõpus või 30-ndate alguses, kui saarel jätkus vilgas ehitustegevus.