Õhuliinid võetakse maha

Täna tehti tehnika ja varustuse toomisega Aegnale (fotol) algust saare elektriliinide rekonstrueerimisega. Nõnda likvideeritakse järgneva kahe kuu jooksul saarel kõik 10 ja 0,4 kV õhuliinid.

Aegna suur metsasus (85%), tormituuled ja amortiseerunud õhuliin on saare peamised voolukatkestuste põhjustajad. Üksi läinud talvel langes liinidele seitse puud, lõhkudes elektriliine ja põhjustades kahel korral voolukatkestust.

Fortum Elektris valminud projekti eesmärgiks on saare õhuliinide asendamine maakaablitega ning liitumiskilpide uuendamine. Uued 10 kV kaablid paigaldatakse olemasolevate 10 kV õhuliinide trassi keskpunktist maksimaalselt 1 meetri kaugusele ning kaevatakse 1 meetri sügavusele.  0,4 kV kaabelliinid paigaldatakse 25 cm kaugusele 10 kV kaablitest paralleelsel kulgemisel ning 0,7 meetri sügavusele. Ka asendatakse vanad alajaamad uutega.

Fortum Elekter AS insener-projekteerija Juhan Oja sõnul kaabelliinide paigaldus ning ühendused tarbijatele lisaarveid ei too. Iga kinnistusisene trass ja liitumiskoht kooskõlastatakse konkreetse tarbijaga indiviudaalselt enne töid.

Lisaks tormikindlusele võimaldab uue võrgu rajamine  suurendada senist tarbitavat võimsust. Kui tarbija soovib peakaitsme suurendamist, on see ka ainus asi, mille eest tuleks lisa maksta.