Pätid viisid sildi

Kuigi Aegna elab juba mõnda nädalat sügisese vaikelu rütmis, tabas saare püsielanikke ebameeldiv üllatus.

Nimelt avastati, et kõrtsi suunas aeda paigaldatud eravalduse silt on pihta pandud. Silt pandi käesoleva suve hakul ohjeldamaks kõrtsis pummeldajate invasiooni oma kinnistule.

Eravalduse tahvel tugines metallpostile, mille jalamiks oli üle poolesaja kilo kaaluv betoonalus. Võib arvata, et nii raske konstruktsiooni äratoimetamiseks kasutati transporti. Neid on aga saarel kasutada vaid püsielanikel ja kõrtsi pidavatel Aegna Reiside OÜ-l. Pättust vürtsitab teadmine, et silt kadus ajal, kui firma vedas mandrile äraveoks sadamasse vanametalli, millest lõviosa moodustas mõni aeg tagasi Flora puhkemaja kõrvale maastikukaitsealale maetud rauarisu. Matmise ilmsikstulekul kohustati uusärikaid metalliprügi välja kaevama.

Lähtuvalt vene vanasõnast ne poiman ne vor, ei jää püsielanikel muud üle, kui valmistada uued eravalduse sildid.

Epiloog
18. septembril leiti kadunud silt 2 km kauguselt Eerikneemelt. Viimasega sai kinnitust kahtlus, et konstruktsioon toimetati ära mootorsõidukiga. Püsikad vedasid sildi oma endisele kohale tagasi.