Rügement sai 20-ks

Täna, 20 aastat tagasi asutati Pärnu mnt 67A asunud Ajakirjandusmaja saalis keskkonnakaitseorganisatsioon MTÜ Roheline Rügement (edaspidi RoRüg). Toonastest ajalehtedest loeb: “Võib arvata, et RoRügi põhijõu moodustavad noored, kes senises rühmituste karusellis oma kohta pole leidnud, keda erinevalt lõputust sõnasõjast tõmbavad konkreetsed teod, vahelduvad ettevõtmised, milles õnnestub kohe midagi ära teha, ennast proovile panna ja tegutseda põhimõttel üks kõigi, kõik ühe eest.”

Vahelduvatest ettevõtmistest RoRügil puudust ei tulnud. Kuu aja pärast korraldati juba Russalkaga piirneval mereäärsel heakorratalguid, paar nädalat hiljem Haapsalu sõjaväelennuvälja juures protestiaktsioon okupatsioonivägede vastu, liituti liikumisega Genf-49, piketeeriti Keilas asunud raadiojaama Nadezda. 17.06. korraldati esimene ühisretk Aegviidu polügonile. 22.06.1990. aastal korraldati esimene töölaager Aegna saarel, hiljem Simunas, Kautlas, Vormsil, Saaremaal, Pranglil jm.

18.10.1990. aastal tegi rügemendi esindus oma esimese välisreisi, esindades Eesti rohelisi Kaasanis toimunud I Venemaa Tuumavastasel konverentsil. Kaasanist naastes alustati kampaaniaga “Vanalinn autovabaks”.

02.12.1990 loitsis Vigala Sass RoRügi lipu (pildil). Veel enne aasta lõppu kuulutati välja üle-Eestiline joonistusvõistlus ja korraldati abivajajatele jõulukorjandus.
Lisaks Tallinna kesklinna ümbruse heakorratöödele, kujunes ka Aegna saar RoRügile tõsiseks töötandriks. Siin tehti heakorralaagreid, abistati kohalikku metsavati, rajati telkimis-lõkkekohad jpm.

1991. aastal võeti vastu Aegna saare maastikukaitseala eeskiri ja 1993-ndal kinnitati kaitseala nõukogu, kuhu kuulusid ka kaks tänast RoRügi juhatuse liiget.

Kui nõukogude perioodil oli Aegna saar, vaatamata Harjumaa sissekirjutuse nõudele, Eesti enim külastatud puhkesaar, siis 90-ndate lõpus ja 2000. algusaastail vajus asi allamäge. Taasiseseisvunud Eesti sünniraskused ja kardinaalsed majandusmuutused andsid saare asutuste puhkemajandustegevusele korraliku kabelimatsu.

2004. aastal korraldas Tallinna Ettevõtlusamet Aegna saare ideevõistluse. Võistlustöö koostamisel ei nõutud kehtivate muinsuskaitse ja looduskaitsepiirangute arvestamist. Kokku laekus ideekonkursile 14 tööd, kus ühena ideedest pakuti saarele koguni vormelirada. Komisjon valis Aegna ideekonkursi võidutööks saarele silla või tammi ehitamist soovitava kavandi. Võidutöös nähti ette ka hotellide ja kasiinode ehitamist. Arhitektide Liit pidas korraldatud ideevõistlust aga farsiks. Pea pool sajandit Eesti populaarseima looduskauni puhkesaarena tuntud maastikukaitseala muudeti üleöö vastavastatud “Sannikovi maaks”.

Saatuse tahtel asusid pikkade aastakümnete takka, 2004. aastal saarele püsielanikena elama kaks RoRügi juhatuse liiget, keskendudes peaasjalikult Aegna püsiväärtuste ja keskkonna kaitsmisele. Mõistagi, ei lepitud maastikukaitseala linnastamiskavadega. Tänu laiapõhjalisele toetajaskonnale ja lobitööle on tänane Aegna säilitanud oma eheduse, kujunedes üha enam linnastuva pealinna populaarseks puhkesaareks. Nii valmis 2008. aastal Aegnal loodusamaja kompleks, saarele on rajatud kolm erinevat matkarada. Viidastatud saare teed osundavad kohalikele vaatamisväärsustele ning saare supelrandadele, mis on varustatud kuivkäimlate, uute infokaartide ja telkimis-lõkkekohtadega. Loodusmaja juurde on paigaldatud külakiik, jõudumööda tegeletakse saare teeäärsete haljastustöödega, läinud aastal paigaldati sadamasse laevaootepaviljon. Matmise ja põletamise asemel toimetatakse nüüd kogutud prügi mandrile. Läinud aasta alguses avastasid saare püsikad saarelt hävinuks peetud kivilabürindi, mille komplekssete taastamistöödega soovitakse ühele poole saada juba lähima kuu jooksul. Läinud aastast haldab ja toimetab RoRüg saare kodulehte. Jätkatakse aastaringse valvetegevusega. Populaarsed on igaaastased heakorratalgud. 29.06.2009 liitus Aegna Eesti Saarte Koguga. Tallinna Kesklinna Valitsus on esitanud riigikogu Saarte Ühendusele ja Põhiseaduskomisjonile taotluse Aegna lisamiseks Väikesaarte seadusesse. Valminud on uus ja põhjalik Aegna maastikukaitseala kaitse-eeskirja eelnõu. Aegna kai on remonditud tormikindlaks. Käesoleva kuu lõpuks selgub sadama väljaehitamise rahastamine Interreg programmi raames. Läinud aastast alustati Tallinna Kommunaalprojekti tellimusel Aegna saare infrastruktuuri uuringutega ja saare supelrandade kontseptsiooni väljatöötamisega. Alustatud on aastaringse veetrassi ehitustöödega. Käesoleval suvel tagab Tallinna Kesklinna Valitsus saare sadamas Wifi ühenduse, sadam saab ka uue kahekohalise kuivkäimla. Kesklinnale on saare püsikate poolt esitatud kaks taotlust, millest ühes soovitakse liinilaevale sõidusoodustust saarele registreeritud isikutele ning teises palutakse Tallinna haldusalas kehtiv koerte ja kasside eeskiri viia vastavusse Aegna maastikukaitseala eesmärkidega.

RoRügil on, mille üle tänasel tähtpäeval rõõmustada. Õnne ja jaksu arvukatele RoRügi üritustest osalejatele, kaasamõtlejatele, toetajatele ja Aegna saare fännidele! Kohtumiseni saare uutel ettevõtmistel.