Siiski (veel) saarel

Viimasel ajal on nii Aegna kaitseala külastajad, kui ka kohalikud tõstatanud küsimuse, kas üheksakümnendate lõpus saarele asunud merikotkapaar siin veel pesitseb. Seda enam, et seni teadaolev merikotkapesa Kurikneeme sihtkaitsevööndis on juba pikemat aega hüljatud ning teis(t)e pesa(de) kohta teave puudub.

Samas andis tänane vahejuhtum lootust, et merikotkad pesitsevad saarel edasi. Aegna merikotkapaar) Nimelt korraldati täna järjekordselt merikotkapaari endise pesitsusala vahetus läheduses Politsei- ja piirivalve kopteriga tulekahju kustutamise õppust, mispeale kostus ka Kurikneeme sihtkaitsealalt kotka hädakisa. Seetõttu on alust arvata, et merikotkad on korduvate kopterilendude hirmust mereäärselt pesitsusalalt ümber asunud ning et paanilist hädakisa teinud kotka puhul oli tegu pesas toimetava emakotkaga.

Ka püsielanikel on helikopterite madallennust oma kurb kogemus, kui see 2004.aastal vastostetud Kasse-paati sadamas  otsekui puulehte lennutas.

Paraku Kurikneeme sihtkaitsevööndit märgistavad sildid kopteritele ei kehti

Kurikneeme sihtkaitsevööndisse merikotkaste kaitseks paigaldatud liikumispiiranguga infotahvlid paraku kopteritele ei kehti