Siit ja sealt

Nüüdsest tasub Aegnale sõites sülearvuti kaasa võtta. Kesklinna valitsuse tellimusel paigaldasid OÜ Pentium IT-spetsialistid linnaosa halduses oleva väikesaare sadamasse Wifi ühendust võimaldavad seadmed. Linnaosa vanema Aini Härm ütles, et linnaosavalitsus on püüdnud Aegnal üleskerkinud probleeme kiiresti lahendada ning selles aitab neid saare napp ent aktiivne püsielanikkond. Härmi sõnul pöördusid elanikud kesklinna poole palvega, luua Aegnale tasuta traadita interneti kasutamise võimalus ning see kuldaväärt mõte realiseeriti. Interneti leviala on sadamapiirkonnas ca 200 meetrise raadiusega.

17. augustil tehti Aegnal algust Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu kolmepäevase suveseminariga. Seminari peamiseks eesmärgiks on tuua kokku kõigi tasandite bioloogiahariduse esindajad laiapõhjalise võrgustiku arendamiseks, enesetäiendamiseks ja kogemuste vahetamiseks. Suvepäevaliste tähelepanu keskmes on keskkonnahoiu küsimused. Märkimaks ära 2010. aastat kui bioloogilise mitmekesisuse ja Eesti looduskaitse 100 aastat, tehakse põhjalikumat tutvust Aegna maastikukaitseala, selle liigilise mitmekesisuse ning kaitsekorraldusega. Et viimasega kaitsealal kaugeltki kõik korras ei ole, selgus saare püsielaniku Hugo Udusaare Aegnat tutvustavast loengust. Seda tõdesid ka seminarist osalejad ise, fikseerides sihtkaitsevööndis asuval Karnapi teel edasi-tagasi vurava Aegna Reiside sõiduauto.
Seminaril keskenduti ka keskkonna ja jätkusuutliku arengu, kui erinevate õppeainete lõimija problemaatikale ning tutvustati Tallinnas ja Aegnal kasutatavaid õuesõppe programme.

Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu suveseminarist võtavad osa ka Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli, Tallinna Loomaia, Tallinna Botaanikaaia ja Eesti Loodusmuuseumi teadurid. Seminar korraldati koostöös Tallinna Keskkonnaameti ja Tallinna Reaalkooliga.