Solgivesi pääses valla

Saarel teist kuud elektrikaabli paigaldusega rahmeldavaid töömehi tabas täna üllatus, kui maakaabli tarvis kaevatavast kraavist ühtäkki vett jooksma hakkas. 

Nimelt jõuti täna kaevetöödega saare sadamakõrtsi ette, kust ka kergelt lehkav ja kobrutav vesi valla pääses. Paar tundi immitsenud solgivesi pääses valla kurikuulsa sadamakõrtsi poolt,  kus sealse kogumispaagi reovett sel suvel samas asuvasse kanalisatsioonikaevu lasti. Viimane rajati läinud sajandi alul ja on juba nõukaja lõpust, seoses suvise veetrassi  paigaldamisega, mille käigus algne kanalisatsioonisüsteem lõhuti,  kasutuskõlbmatu. Teistkordsed, ulatuslikumad kaevetööd endise kanalisatsioonisüsteemi maa-alal toimusid aga läinud aasta kevadel, kui paigaldati uus, aastaringne veetrass.

Suure tõenäosusega jäi vihmase suve tõttu OÜ Aegna Reiside poolt mittetoimivasse kanalisatsioonisüsteemi lastud osa reoveest pidama ning uute kaevetöödega avati muidu ajapikku pinasesse imbunud reoveele tee valla. Olukorra teeb trööstituks tõik, et ligi paarikümne meetri kaugusel reovee lekkest asub üldkasutatav puurkaev ja veidi eemal püsielanike kaev.

Keskkonnainspektsioon alustas OÜ Aegna Reiside poolt käesoleval suvel sadamakõrtsi heitvee väärkäitluse juhtumi suhtes väärteomenetlust.

Loe lisa http://www.aegna.ee/tere-tulemast-ehk-sitta-kah/