Tänan ei

Kuigi Aegna kaitseala ei ole teab kui suur, vaid 3km2, võib saare tihe teede võrgustik külastajad üsna kergesti eksitada.

Paremaks orienteerumiseks on sadamas, looduskeskuses ja supelrandades saare üldkaardid ning saare ristmikel vastavad suunaviidad. Lisaks on liinilaeval ja sadamakioskis saadaval tasuta kahepoolsed kaardid, kus  ühel pool saare üldkaart, teisel matkarajad. Aegna koduleheltki võib lisa saada, seda nii eraldi kaitserajatiste, kui kaitseala kaardi näol.

Omapoolseid infovoldikuid jagab ka suveti kolm kuud saarel viibiv vabatahtlik reservpäästerühm. Paraku eksitavad need külastajaid olematu majutus- ja söögikohaga, kui ka puhkemaja kasutuses oleva üksiku telkimiskohaga.

Kuigi kohalikud on eksimustele korduvalt viidanud, pole  ilmselgelt organisatsiooni  puuduliku infovahetuse ja sellest tuleneva pealiskaudsuse tõttu senini järeldusi tehtud. Seega, tasuks saare külastajail eksituste vältimiseks vabatahtlike reservpäästerühma liimete pakutavatest infovoldikutest (fotol voldiku esileht) lihtsalt keelduda.