Tarastatud valvik

Aegna kaitsealal on üle 100 sambla- ja vähemalt 150 samblikuliiki. Üks samblaliik on siin kogunisti aiavõrega piiratud.

Tegemist on kaitsealuselise ja punase raamatu ohualdiste kategooriasse kuuluva hariliku valvikuga (Leucobryum glaucum). Saarel on valvikut (fotol) leitud kolmest kohast. Neist kergemini leitav piirkond asub Karnapi tee palumännikute vahel. Samas asuval kinnistul, otse tee ääres on sammal kogunisti tarastatud. Ikka selleks, et külastajad seda tähelepanematusest või teadmatusest ei kahjustaks.

Valviku heledad padjandid on erisuguste mõõtmetega. Tarastatud valviku puhul on tegu Aegna kaitseala suurima valviku padjandiga. Kui 2004. aasta Eesti Looduses on äramärkimist leidnud Viidumäe üle 800cm2 suurune valvik, siis umbes 10cm kõrgune Aegna valviku mätas on pea 1500cm2 suurune. Olgu lisatud, et valvik kasvab aastas umbes ühe sentimeetri jagu, mis teeb siinse valviku vanuseks 35-40 aastat.

Eestis on mõningatel andmetel vaid üle 30 valviku leiukohta.  Valvik eelistab merelisema kliimaga Lääne-Eesti ja saarte soostuvaid okas- ja segametsi. Samas võib teda leida ka kuivades palumännikutes või hoopis märgades lodulepikutes. Valviku kasvuks on oluline eelkõige niiske õhk.