Teejuht Aegna loodusesse

Tallinna Keskkonnaameti tellimusel valmis raamat “Teejuht Aegna loodusesse.” Raamatus tutvustatakse saare kultuurilugu ja looduse vaatamisväärsusi – maastikke, taimestikku ning loomastikku.

Andres Tarto foto

Andres Tarto foto

Raamatu autorid on Hugo Udusaar ning Sirje ja Georg Aher. Raamat on trükitud keskkonnasõbralikul paberil ja keskkonnasõbraliku tehnoloogiaga. 80-leheküljeline raamat sisaldab väga palju uudset kirja- ja fotomaterjali. Üksnes fotosid leiab sealt üle 250. Raamatust selgub näiteks, et Aegna looduslik kõrgus ei ole erinevalt senitrükitust mitte 11, vaid 14,6 meetrit. Ka tutvustatakse raamatus esmakordselt mõningaid piirkondlikke arheoloogilisi leide. Mõistagi tutvustatakse raamatus saare loomi, linde, taimi, rändrahne ja erinevaid maastikke ning inimese osa Aegna kujunemisloos.

Teejuht Aegna loodusesse täiendab varasemalt trükist ilmunud kolme Aegna raamatut. Raamatuga saab tutvuda ka veebikeskkonnas – kliki sõnal RAAMAT.