Tere tulemast ehk sitta kah

Märgates saare keskkonda kahjustavat tegevust, tuleb sellest teatada Keskkonnainspektsiooni 1313

Väljavõte OÜ Aegna Reisid kodulehelt

Keskkonnainspektsioonil oli järjekordselt seoses OÜ Aegna Reiside sigatsemistega saarele asja.

Inspektsiooni seekordse reidi põhjuseks oli firma sadamakõrts, mille kogumispaagi reovett  selle täitumisel mittetoimivasse kanalisatsioonikaevu pumbatakse (fotodel Aegna Reiside esindaja Margo Kütt aktsioonis). 1920-datel rajatud kaevu kanalistasioonitorustik on aga erinevate kaevetööde tõttu  olematu, mistõttu kogu kõrtsi reovesi satub paratamatult põhjavette. 

Enamgi, kõrtsi vastas asub puurkaev, millest kõrts ise toidu valmistamiseks vett ammutab. Ka on puurkaevuga ühendatud sadama  avalik veevõtukoht ja sadamahoone, kus suveti reservpäästerühma valvevahetuse liikmed. Kõrtsi kõrvalkrundi elanikud piirduvad teadlikult vaid oma kaevuvee kasutamisega. Samas ohustab kõrtsi reovesi nendegi kaevu.  

Keskkonnainspektsioon alustas antud juhtumi suhtes väärteomenetlust. Menetluse lõppedes kirjutab koduleht selle tulemus(t)est täiendavalt.

Lisaks on Aegna Reisid kõrtsi kõrvale, ranna ehituskeeluvööndisse püstitanud loata kahekohalise käimla. Selle on Riigimetsa Majandamise Keskus lubanud lammutada hiljemalt septembris. Seniks aga Aegna sadamakõrtsi suunalt tere tulemast ehk sitta kah.