Toetusraha jäi saamata

Läinud aasta lõpus valmis Tallinna Kommunaalameti tellimusel Aegna sadama eskiisprojekt. Viimases nähti ette olemasoleva kai 160m pikendust  lainemurdja näol ning eraldiseisvat 86m idapoolset lainemurdjat. Lisaks plaaniti Lohknase kaldasse 30m pikkust ujuvkaid.

04.veebruaril 2011 jõuti maha pidada ka esimene avalik arutelu, kus muuhulgas pandi ette säästa erosioonitundlikku Lohknase randa ning ujuvkai paigaldamise asemel ehitada olemasoleva kai pikendusena plaanitud lainemurdjana kaiks. 

Paraku ei ole tänaseks asjad eskiisprojektist ja avalikul arutelul tehtud ettepanekutest edasi liikunud. Tallinna Kommunaalameti juhataja asetäitja Peep Koppeli sõnul taotles kommunaalamet Kesk-Läänemere programmi INTERREG IV A 2007-2013 raames projekti REBIRTH rahastamist, mis käsitles Aegna saare kai rekonstrueerimist ja lainemurdja ehitusprojekti koostamist. Taotlust aga ei rahuldatud ja sellega seoses on Aegna sadama arendustegevus hetkel peatunud.