Turvaline side

Turvalist sidet reklaamitakse alatihti ning seda peetakse oluliseks. Mõistagi ei pakuta seda tasuta. Paraku on probleem selles, et pakutava teenuse kvaliteet ja selle maksumus on tuntavalt kiivas. Aegnal vähemalt.

Telia 4G leviala kaart

Telia 4G leviala kaart

Jutt käib siinkohal mobiilside levist. Kuigi näiteks Telia kaardilt võib välja lugeda, et 4G-interneti levialaga on justkui kõik korras ja nurisemiseks pole põhjust, kogevad nutitelefoni omanikest inimesed siinkandis äärmiselt kehva leviala. Ehk nagu aegnalased lõõpides ütlevad, jääb saarel 24 kaitsealusest rändrahnust ilmselgelt väheks, et nendele ronides levile pihta saada.

Saare kehv leviala on ka ajakirjanduses kajastamist leidnud, ent seda sootuks vastaka nurga alt. Nõnda loeb Delfi 17.märtsi artiklist “Sellised on Eesti ja maailma ilusaimad kohad, kus mobiililevile ei saa loota” järgmist: “… selle asemel, et kiruda mobiilioperaatoreid, oleme neile hoopis tänulikud, et mõni ilus Eesti või maailma nurgake on telefonihelinast puutumata.” Aegna kohta kirjutatakse aga järgmist: “Ehkki ringi ronides ja paremat kohta otsides on mobiililevi võimalik seal tabada, on tõelise puhkaja rõõmuks viimasel suvel levi isegi halvenenud, vähemalt ühel suuremal operaatoril.”

Reaalsus on siiski sootuks teine, mida ei korva ka oletus, et eelmainitud artikli kirjutaja pole ehk teadlik võimalusest soovi korral puhkehetkel telefon välja lülitada.

Erinevalt mandrist, kus kõikvõimalikud lisategurid võimaldavad probleemide tulemuslikumat lahendamist, on saartel olukord siiski sootuks keerulisem, mistõttu taandub kriitiliste olukordade lahendamine paljuski just leviala olemasolule, selle kvaliteedile.

Aegna on umbes 85% ulatuses kaetud metsaga, mistõttu tuleoht on avatud turismiga kaitsealal eriti kõrge. Millega väiksemgi viivitus tuleohu avastamisel ja selle likvideerimisel võib päädida, on siinkohal parem välja ütlemata jätta. Rääkimata esmaabist.

Tihtilugu kipub paraku nõnda olema, et seni kuni pole probleemi, ehk siis otsesõnu, piisavalt ohvreid, jääb ka probleem vinduma. Võimalik, et kujunenud olukorrale on kaudselt “kaasa aidanud” ka saarel aastaringset järelvalvet toimetavad püsielanikud, kellele suveti nii saare kogukonna liikmed kui ka vabatahtlik reservpäästerühm toeks. Samas on piisavalt, lausa lõputult näiteid, kus ühe või teise juhtumi lahendamises sai määravaks just kiire reageerimine.

Saarlased on omapoolse pöördumise Teliale teinud ning nüüd peetakse läbirääkimisi leviala parandamiseks Tallinna kesklinna valitsuse tasandil. Kas Aegnale paigaldatakse sidemast või leitakse lahendus Viimsi poolsaarel asuva masti seadistamise teel, on  lahtine.