Üle noatera

Käesoleva aasta mais paigaldati Aegna sadamakaile õhuseirejaam. Tegemist on rahvusvahelise projektiga, mille käigus uuritakse laevade heitgaaside mõju õhukvaliteedile, aga ka seda, kuidas mõjutab laevade õhusaaste mere ökosüsteemi.

Kuna käivitatud projekt koosneb sealhulgas igapäevasest lokaalsest sademete seirest ning seoses filterpaki meetodiga seirejaama ühe süsteemi ümberprogrammeerimisest. Nimetatud kohapealsete toimingute tegemiseks kaasati projekti ka saare elanik Hugo Udusaar, keda seirejaama sisenemisel tabas ebameeldiv üllatus. Nimelt oli seirejaama sisemus muutunud üleöö tulikuumaks, metallkonstruktsioonidest riiuleid, millel paikneb arvukalt õhuseire spetstehnikat, oli kuumuse tõttu pea võimatu puudutada. Ka põrandale paigaldatud õhufiltrite plastkatted omasid kergeid sulamismärke.

Selgus, et seirejaama paigaldatud konditsioneer, mis pidi jahutama sealset aparatuuri, oli lakanud töötamast. Samas jätkas kogu tehnikasülem endiselt sooja eraldamist. Võimalik, et konditsioneeri seiskumise põhjustas eelmise päeva väga tihe uduvihm. Korduvad katsed konditsioneeri tööle saada ei andnud algselt tulemusi. Operatiivse arutelu käigus Eesti Keskkonnauuringute Keskusega otsustati, et seirejaama ja sealasuva tehnika säästmiseks on mõistlik kogu aparatuur välja lülitada, mis tähendanuks ka õhuseirejaama töö lõppu. Vahetult enne tehnika väljalülitamist õnnestus ülekuumenenud ruumi jahutamisel konditsioneer siiski taaskäivitada.

Kas ning mil määral seirejaama põlenguga lõppeda võinud ülekuumenemine sealset tehnikat mõjutas, on täpsustamisel. Välisel vaatlusel töötab kogu seirejaama tehnika edasi.