Vale vastus maksab 10 eurot

Tänane Kanal2 Suvereporter pani inimeste teadmised järjekordselt proovile, andes iga õige vastuse eest 10 eurot. Paraku ei olda Suvereporteris Eesti asjadega piisavalt kursis ja 10 eurot võib saada ka vale vastuse eest.

Nõnda päriti tänases uudissaates, mitmel Eesti väikesaarel on püsiasustus. Õigeks vastuseks loeti 11, kuhu arvati Abruka, Kihnu, Kesselaid, Kõinastu, Manilaid, Piirissaar,  Prangli, Ruhnu, Vormsi, Vilsandi ja Osmussaar. Samas elatakse aastaringselt ka Naissaarel, Aegnal ja Kräsulil, mis teeb tegelikkuses ühtekokku 14 püsiasustusega väikesaart.

Aegna kodulehte on eeltoodud artikli avaldamise järgselt informeeritud, et ka Mohnil ja Väike-Pakril elatakse aastaringselt.