Viimsi maadeavastajad

Sellenädalane Maaleht kirjutab Viimsi “maadeavastajatest”. Nimelt avastas uuele valla volikogule planeeringutest ülevaate teinud Viimsi maa- ja planeerimisameti juhataja Oliver Alver oma sõnul Aegna tagant kaks saart.

“Analüüsisin ja täpsustasin andmeid, et joonistada täpse mõõtkavaga kaart ning nägin meres saari, millest üks kuulub lausa katastritunnuse põhjal Rohuneeme küla juurde,” selgitas Alver. Tema väitel võisid mõlemad saared seni kergesti kahe silma vahele jääda ka seetõttu, et asuvad otse Aegna taga.

Kõnealuste saarte puhul on tegemist kahe laiuga –  Sillikrunni ja Vullikrunniga. Viimasel asub Teisest maailmasõjast saadik Aegna tulepaak ning 1944. aasta 23. novembril leidis siin saatuse irooniana oma lõpu Aegna nimeline aurik.

Nimetatud laiud on märgitud juba 1790. aasta Tallinna lahe kaardil. Laidudel leidis oma kurva lõpu ka 1790. aasta 2. mail Rootsi sõjalaev Riksens Ständer. Tegemist oli toona Tallinna reidil aset leidnud Rootsi ja Vene merelaevastiku vahelise lahinguga. Jääb üle vaid imestada, kuidas Viimsi “maadeavastajatel” tunduvalt kaugemate saarte, Naissaare, Prangli ja Aksi avastamine õnnestus.