Vildakas voldik

Aegna voldikTallinna linnaametnikud on uue Aegnat tutvustava infovoldiku üllitanud (kliki fotole). Voldiku paber on hea, fotomaterjal käib kah, aga muus osas on vigu rohkem kui lauseid.

Esimese vea leiab juba infovoldiku teisest lausest, mis kinnitab, et Aegnat on esmakordselt mainitud 1297. aastal Taani kuninga Erik Menvedi ürikus.

Nagu teada, kuulub Aegna Tallinna alla, täpsemalt Tallinna Kesklinna Valitsuse haldusalasse. Miks just Tallinna alla, seda küsitakse alatasa. Teatavasti rajasid taanlased kaasaegse Toompea edelaossa oma linnasarase, mida esimest korda mainitakse Taani kuninga Erik IV 1248. aasta Adraraha ürikus, millega kinnitati Tallinna kodanikele Lüübeki linnaõigus. Linnasarase tegelik eraldamine ja piiritlemine toimus 1265. aastal, mil Taani kuninganna Margarete korraldusel moodustati erikomisjon, et piiritleda linnasarase piirid. Uue linnasarase piiridesse jäi ka Aegna.

IMG_0004(4)Voldiku neljas, Aegnat tutvustav lause kinnitab (ülemisel fotol), et 80% saarest on kaetud metsaga. Ometi on 2008. aastal ilmunud Robert Nermani raamatus “Aegna” selleks 85%.  Näiliselt pole protsendivahe märkimisväärne, ent milleks selline suvalisus. Piisab, kui heita põgus pilk Aegna ortofotole, saamaks selgust, et raamatus märgitud metsasuse protsent võib olla pigem suuremgi.

Ülejärgmisest lausest  leiab aga lausa tundmatu sõna – mierilisus.

Järgnevgi lause  on küsitava sõnastusega:”Käesoleval ajal on Aegna saar peamiselt kasutatav puhke-eesmärkidel.” Kes vähegi saarega kursis, teavad, et 1957. aastal avati saar külastajatele ning sellest ajast ongi saart  peamiselt puhke-eesmärkidel kasutatud.

IMG_0004(5)Libistades silmad üle järgmise lause (ülemisel fotol), leiab eest taaskord tundmatu sõna – sadamaregistrikood.

IMG_0004(6)Edasi tutvustatakse Aegna sadamas pakutavaid põhiteenuseid (ülemisel fotol). Lisaks sellele, et leviala teenusele järgneb miskipärast punkt ja kuivkäimlale semikoolon, leiab tähelepanelik lugeja teisigi möödalaskmisi. Nimelt on Aegna sadamas, peaasjalikult liinilaevaga saabunutele jagamiseks mõeldud voldikus teave, et Aegna sadamas pakutakse liinilaeva teenust ning et liinilaev on mootorlaev, enam kui kummastav.

Hea oleks ka teada, missugust infot leiab külastaja sadamas väikesest Aegna sadamast ja missuguse ümbruse kohta.

Mis puutub aga  WiFi levialasse, siis eks proovige seda 100 meetri raadiuses sadamast saada.

Kuna eelnimetatud omapäraseid põhiteenuseid pakutakse voldiku kohaselt hetkel, siis ei teeks paha ka selgitus hetke kestvusele.

IMG_0004(7)Edasi järgneb Vabatahtliku Reservpäästerühma (RPR) reklaam (ülemisel fotol) – paiknevad sadamas ja neil on suveti mõned ülesanded. Märkimata on jäetud sadamamajas paiknemise ajavahemik, mis on juunist augusti lõpuni. Ühtlasi on linnaametnikud teerulliga saarlaste aastaringsest järelvalvest ja turvalisuse tagamisest üle sõitnud – sellest pole sõnagi. Kuna Aegnat külastatakse aastaringselt ning liinilaevgi kurseerib Aegna vahet viis kuud, siis infovoldikus märgitu eeldab, et voldikuid jagatakse vaid RPR-i saarel paiknemise perioodil.

IMG_0004(8)Järgmises lauses (ülemisel fotol) leiab jälle ühe tundmatu sõna – ühepäevaseidretki. Vähe sellest, kogu looduskeskuse kirjeldus on pikavõitu ja segane, puuduvast koma- kirjavahemärgist rääkimata. Lisaks on eksitav loodusmaja nimetus. Tegemist on siiski neljast kahekorruselisest hoonest ja viieteistkümnest kämpingust koosneva looduskeskusega.  Lisaks võib loetu põhjal arvata, et keskkonnateemaline õpe ei sisaldagi looduskaitse temaatikat. Eesti keeles võinuks looduskeskuse info kõlada pigem järgmiselt: “Aegna saare looduskeskuses, mis asub Külaniidu tee 12, korraldatakse Tallinna koolidele ühe- ja mitmepäevaseid keskkonnateemalisi õppepäevi.”

Voldikust on teenimatult välja jäetud ka juba aastaid Rohuneeme sadamast kiirkaatritega Aegnale inimeste ülevedu korraldav MTÜ Tallinna Veespordi Klubi. Selle asemel on märgitud Aegna kaitseala kontekstis täiesti teisejärgulise organisatsiooni kodulehe aadress.

Aegna matkaradade teema puhul on aga  tegu silmatorkava koma-kirjavahemärkide koonerdamisega, mis pärsib oluliselt nende seletust.

Voldiku teisel poolel ilutseb Aegna matkaradade kaart. Kummalisel kombel on tegu Aegna kodulehelt läinud aastal võetud vana kaardiga, mida on vahepeal täiendatud.

Kõigele lisaks on voldikust välja jäetud kokkuvõtlik külastaja meelespea, mis viitaks maastikukaitseala eripärale, tuleohutusele, saare ametlikele telkimis-lõkkekohtadele ja muule olulisele.

Õnneks või kahjuks on saare nimi õigesti kirjutatud.