Korduma kippuvad küsimused

Liinilaevast

100 reisijat mahutav katamaraan Vegtind sõidab Tallinn-Aegna-Tallinn liinil maist oktoobrini.

Liinilaev väljub Linnahalli kõrvalt.

Ühe otsa sõiduks kulub umbes 30 minutit.

Katamaraan sõidab kõikidel päevadel, v.a teisipäev.

Sõidugraafikuga tutvumiseks ja pileti ostmiseks kliki SIIA.

Aegna sadamast

Lohknase otsal asuval Aegna sadamakail puudub akvatoorium ja lainemurdja. Seetõttu tuleks veesõidukite omanikel arvestada lisaks võimalikele tormilainetele ka kiirlaevalainetega. Sadamas asub saart tutvustav kaart, veevõtukoht, laevaootepaviljon, piknikupingid ja välikäimla. Suviti ka välikohvik ja reservpäästerühm.

Sadamakai rajati Lohknase otsa 1914. aastal. Lohknase nimi tuletub tõenäoliselt sadama alajaamaga külgnevast lohust, nime lõpp aga rootsi sõnast näs (=maanina).

Saarel liikumine

Saarel on tihe teede võrgustik. Klikkides Aegna kodulehe avalehel lingile “Kaardid”, avaneb saare  üldkaart, mis on abiks saarel liikumisel ning vaatamisväärsuste külastamisel.

Kui vajate asjade kohaletoimetamiseks transporti, helistage telefonil 503 4606.

Vahemikus 15.02.-31.07. kehtib Kurikneeme sihtkaitsevööndis seoses merikotkaste pesitsusalaga  liikumispiirang. Seetõttu tuleks seal märgitud ajal liikumisest hoiduda või siis piirduda olemasolevate radadega.

2019-2021 ökosaarte projekti raames saarele paigaldatud ´uuendatud´ infokaartide ja -postide puhul on ignoreeritud viimaste aastate olulisi uurimistulemusi, rääkimata väikesaare eripärast. Seetõttu on need  asjatundmatud ja eksitavad. Üksi infokaardil on ligi poolsada eksimust.  Niisama puudulik on ´uuendatud´ viidasüsteem. 

Ökosaarte projekti raames paigaldati saarele külastatavusseire süsteem. Samas suleti  seniseid teadmisi eirates saare põhja- ja lõunaosa, sh saare supelrandasid ja vaatamisväärsusi ühendav oluline teelõik Külaniidul. Külaniidu ise on ühe värvikaima ajalooga saare piirkond kus asuvad muuhulgas ka  kaitsealused mälestised.    

Avalikust korrast

Aegna kuulub Tallinna Kesklinna Valitsuse haldusalasse ning saarel kehtib Tallinna linna avaliku korra eeskiri. Selle kohaselt on keelatud lärmata ja tülitada kaaskodanikke või rikkuda ükskõik millisel muul viisil avalikku korda.

Aegna on maastikukaitseala. Vastavalt müra taset käsitlevale määrusele liigitub Aegna maastikukaitseala mürataseme normimisel I kategooriasse, mistõttu on päevane maksimaalne müratase võrreldav kõlariteta muusiku esinemisega ning öine maksimaalne müratase inimkõne valjudusega. 

Lemmikloomade kaitsealale toomisel tuleb järgida järgmist eeskirja –  Tallinna koerte ja kasside pidamise eeskiri.

Telkimisest ja lõkke tegemisest

Aegnal on lõkke tegemine ja telkimine lubatud ainult Suures põhjarannas ja Lemmikul asuva Suurepaadi ranna ametlikes telkimis-lõkkekohtades ning kinnistu omanike nõusolekul vastava kinnistu piires.

Viie telkimiskohaga Suurde põhjaranda (ca 1,7 km) saab sadamast mööda Tagamaa teed. 

Kolme telkimiskohaga Suurepaadi randa (ca 1,9 km) jõuab eksimatult mööda saare lõunakallast.

Telkimiskohad on varustatud puupinkide-laudadega, lõkkekoha, grillaluse  ja prügikonteineritega. Telkimiskohtade läheduses asuvad kuivkäimlad.

2023. aastast enam Suures põhjarannas telkida ei saa – need kohad likvideeritakse. Ainsaks avalikuks telkimiskohaks jääb siis Suurepaadi rand.

Lõket paluks kustutada veega, mitte liivaga !

Üldine info

Aegna kerkis merepinnast umbes 5 100 aastat tagasi.

Saare pindala on 3,03 km², ümbermõõt veidi üle 10 km.

Aegna on suuruselt 17-s Eesti meresaar. 

Aegnal asub arvukalt kultuurimälestisi, millest lõviosa moodustavad endised kaitserajatised.

Lemmikul asub kivikülv, mis koosneb  24 kaitsealusest rahnust. Kivikülvi kõrval asub vana kalmistu, Eerikneemel maagiline kivilabürint.

Ulukitest kohtab Aegnal metskitsi, metssigu, rebaseid, kährikuid, üksikuid oravaid.  2021. aastal fikseeris looduskaamera Aegnal ka mägra.

Suurimaks pesitsevaks linnuks on merikotkas, väiksemaks pöialpoiss. 

Mürkmadusid ei ole, on nastikud.

Saarel puudub toidukauplus.  Sadamas on suviti avatud kiosk.