Korduma kippuvad küsimused

Liinilaevast

100 reisijat mahutav katamaraan Vegtind sõidab Tallinn-Aegna-Tallinn liinil 01. maist kuni 29.  septembrini.

Liinilaev väljub Linnahalli kõrvalt.

Ühe otsa sõiduks kulub umbes 25 minutit.

Katamaraan sõidab kõikidel päevadel, v.a teisipäev.

Sõidugraafikuga tutvumiseks ja pileti ostmiseks kliki SIIA.

Aegna sadamast

Lohknase otsal asuval Aegna sadamakail puudub akvatoorium ja lainemurdja. Seetõttu tuleks veesõidukite omanikel arvestada lisaks võimalikele tormilainetele ka kiirlaevalainetega. Sadamas asub saart tutvustav kaart, veevõtukoht, laevaootepaviljon, piknikupingid ja välikäimla. 

Suviti on sadamas avatud ka sadamakohvik. Toidukauplust saarel ei ole.

Sadamakai rajati Lohknase otsa 1914. aastal.

Lohknase nimi tuletub tõenäoliselt sadama alajaamaga külgnevast lohust, nime lõpp aga rootsi sõnast näs (=maanina).

Saarel liikumine

Saarel on tihe teede võrgustik. Klikkides Aegna kodulehe avalehel lingile “Kaardid”, avaneb saare  üldkaart, mis on abiks saarel liikumisel ning vaatamisväärsuste külastamisel.

Vahemikus 15.02.-31.07. kehtib Kurikneeme sihtkaitsevööndis seoses merikotkaste pesitsusalaga  liikumispiirang. Seetõttu tuleks seal märgitud ajal liikumisest hoiduda või siis piirduda olemasolevate radadega. 

Hiljuti Aegnale paigaldatud infokaartide puhul on ignoreeritud viimase aastakümne olulisi uurimistulemusi, rääkimata väikesaare eripärast. Seetõttu on need  paljuski eksitavad.  

Paraku on Külaniidu tarastamisega suletud saare  lõuna ja põhjaosa ühendav oluline teelõik. Seoses sellega tuleks vältida saarele paigaldatud infokaartidel märgitud kõrvalrada, mis on suunatud läbi Karnapi tee 17 kinnistu.

Avalikust korrast

Aegna kuulub Tallinna Kesklinna Valitsuse haldusalasse ning saarel kehtib Tallinna linna avaliku korra eeskiri. Selle kohaselt on keelatud lärmata ja tülitada kaaskodanikke või rikkuda ükskõik millisel muul viisil avalikku korda.

Aegna on maastikukaitseala. Vastavalt müra taset käsitlevale määrusele liigitub Aegna maastikukaitseala mürataseme normimisel I kategooriasse, mistõttu on päevane maksimaalne müratase võrreldav kõlariteta muusiku esinemisega ning öine maksimaalne müratase inimkõne valjudusega. 

Lemmikloomade kaitsealale toomisel tuleb järgida järgmist eeskirja –  Tallinna koerte ja kasside pidamise eeskiri.

Telkimisest ja lõkke tegemisest

Aegna avalikuks kasutamiseks mõeldud telkimis-piknikukohad asuvad Suurepaadi rannas.

Suurepaadi randa (ca 1,9 km) jõuab eksimatult mööda saare lõunakallast.

Suurepaadi ranna telkimiskohad on varustatud puupinkide-laudadega, lõkkekoha, grillaluse  ja prügikonteineritega. Samas asub ka kuivkäimla ja saart tutvustav kaart.

Suure põhjaranna kuus  telkimis-piknikukohta on (keskkonna)ametnike korraldusel nüüdseks likvideeritud. 

1990. aastast saarel tegutseva keskkonnakaitseorganisatsiooni MTÜ Roheline Rügement kogemuste põhjal tõrjutakse nõnda eeskätt  looduslähedasi mitmepäevapuhkajaid ning suurendatakse nii tuleohtu kui  prügistatust.   

Erinevalt lähialadest esineb Aegnal esineb suviti vähem sademeid.  Seetõttu tuleks tule tegemisel lähtuda mitte üksnes üle-eestiliselt kehtestatud tule tegemise keelust vaid tegelikust olukorrast.

Üldine info

Aegna kerkis merepinnast umbes 5 100 aastat tagasi.

Saare pindala on 3,03 km², ümbermõõt veidi üle 10 km.

Aegna on suuruselt 17-s Eesti meresaar.

Aegnal asub arvukalt kultuurimälestisi, millest lõviosa moodustavad endised kaitserajatised.

Lemmikul asuvad 23 kaitsealusest rahnu. Kivikülvi kõrval asub vana kalmistu, Eerikneemel maagiline kivilabürint.

Suurimaks pesitsevaks linnuks on Aegnal merikotkas, väiksemaks pöialpoiss. Mürkmadusid ei ole, on nastikud. 

Ulukitest võib näha rebaseid, kährikuid, harvem oravat, mäkra, metskitse.  2021 tarastati Külaniit lammaste tarvis. Samas on tarastatud piirkonnast jätkuvalt umbes 85% lammastest puutumata, seevastu Aegna metskitsede arv on langenud nüüdseks kümnelt neljale.

Parimat ülevaadet Aegnast on võimalik saada ekskursiooni käigus, millest on täpsemalt juttu SIIN.

Lõpetuseks valik püsielanike ütlusi:

 • Meri ei ole asfalt
 • Kui soovid mõnd looma trehvata, ära käitu nagu inimene
 • Lemmikaastaaja kinnistamine on loodusvõhikute privileeg
 • Looduses liigu kiirusel üks samm edasi, kaks tagasi
 • Sääl kus lõpeb asfalt, lõpeb ametniku mõistus
 • Mida soojem meri, seda lärmakam saar
 • Kui kivilabürint ei kutsu, siis ka ära peale tüki 
 • Kes suudavad vaikides saarele tiiru peale teha, tuleks looduskaitse alla võtta
 • Kui just kedagi teist kallistada ei ole, kallista puud, küll ta välja kannatab 
 • Aegna on kui pühamu, mis ei ole laega piiratud
 • Kui loodad loodusest vaikust leida, siis on viimane aeg kuulmist kontrollida
 • Saar erineb tavasanatooriumist selle poolest, et loodus ei kanna valget kitlit ja ravi on tasuta.