Korduma kippuvad küsimused

Liinilaevast

100 reisijat mahutav katamaraan Vegtind sõidab Tallinn-Aegna-Tallinn liinil 01. oktoobrini.

Liinilaev väljub Linnahalli kõrvalt.

Ühe otsa sõiduks kulub umbes 25 minutit.

Katamaraan sõidab kõikidel päevadel, v.a teisipäev.

Sõidugraafikuga tutvumiseks ja pileti ostmiseks kliki SIIA.

Aegna sadamast

Lohknase otsal asuval Aegna sadamakail puudub akvatoorium ja lainemurdja. Seetõttu tuleks veesõidukite omanikel arvestada lisaks võimalikele tormilainetele ka kiirlaevalainetega. Sadamas asub saart tutvustav kaart, veevõtukoht, laevaootepaviljon, piknikupingid ja välikäimla. Suviti ka välikohvik ja reservpäästerühm.

Sadamakai rajati Lohknase otsa 1914. aastal.

Lohknase nimi tuletub tõenäoliselt sadama alajaamaga külgnevast lohust, nime lõpp aga rootsi sõnast näs (=maanina).

Saarel liikumine

Saarel on tihe teede võrgustik. Klikkides Aegna kodulehe avalehel lingile “Kaardid”, avaneb saare  üldkaart, mis on abiks saarel liikumisel ning vaatamisväärsuste külastamisel.

Kui vajate asjade kohaletoimetamiseks transporti, helistage telefonil 503 4606.

Vahemikus 15.02.-31.07. kehtib Kurikneeme sihtkaitsevööndis seoses merikotkaste pesitsusalaga  liikumispiirang. Seetõttu tuleks seal märgitud ajal liikumisest hoiduda või siis piirduda olemasolevate radadega.

Viimati ökosaarte projekti raames Aegnale paigaldatud ´uuendatud´ infokaartide ja -postide puhul on ignoreeritud viimase aastakümne olulisi uurimistulemusi, rääkimata väikesaare enda eripärast. Seetõttu on need  asjatundmatud ja eksitavad. Üksi infokaardil on ligi poolsada eksimust.  Niisama puudulik on ´uuendatud´ viidasüsteem. 

Ka ei ole projekti raames paigaldatud külastatavusseire süsteemist vähimatki kasu. Samas suleti  seniseid teadmisi eirates saare põhja- ja lõunaosa, sh saare supelrandasid ja vaatamisväärsusi ühendav teelõik Külaniidul. Ka on Külaniidu ühe värvikaima ajalooga piirkond, kus asuvad muuhulgas kaitsealused mälestised. Peale Külaniidu tarastamist on kitsede arvukus langenud saarel enam kui poole võrra.      

Avalikust korrast

Aegna kuulub Tallinna Kesklinna Valitsuse haldusalasse ning saarel kehtib Tallinna linna avaliku korra eeskiri. Selle kohaselt on keelatud lärmata ja tülitada kaaskodanikke või rikkuda ükskõik millisel muul viisil avalikku korda.

Aegna on maastikukaitseala. Vastavalt müra taset käsitlevale määrusele liigitub Aegna maastikukaitseala mürataseme normimisel I kategooriasse, mistõttu on päevane maksimaalne müratase võrreldav kõlariteta muusiku esinemisega ning öine maksimaalne müratase inimkõne valjudusega. 

Lemmikloomade kaitsealale toomisel tuleb järgida järgmist eeskirja –  Tallinna koerte ja kasside pidamise eeskiri.

Telkimisest ja lõkke tegemisest

Aegna avalikuks kasutamiseks mõeldud telkimis-piknikukohad asuvad Suurepaadi rannas.

Suurepaadi randa (ca 1,9 km) jõuab eksimatult mööda saare lõunakallast.

Suurepaadi ranna telkimiskohad on varustatud puupinkide-laudadega, lõkkekoha, grillaluse  ja prügikonteineritega. Samas asub ka kuivkäimla ja saart tutvustav kaart.

Suure põhjaranna kuus  telkimis-piknikukohta on (keskkonna)ametnike korraldusel nüüdseks likvideeritud.   

1990. aastast saarel tegutseva keskkonnakaitseorganisatsiooni MTÜ Roheline Rügement kogemuste põhjal tõrjutakse nõnda eeskätt  looduslähedasi mitmepäevapuhkajaid. Lisaks suurendab taoline tegevus nii tuleohtu kui ka prügistatust.   

Erinevalt lähialadest esineb Aegnal esineb suviti vähem sademeid.  Seetõttu tuleks tule tegemisel lähtuda mitte üksnes üle-eestiliselt kehtestatud tule tegemise keelust vaid tegelikust olukorrast.

Üldine info

Aegna kerkis merepinnast umbes 5 100 aastat tagasi.

Saare pindala on 3,03 km², ümbermõõt veidi üle 10 km.

Aegna on suuruselt 17-s Eesti meresaar. 

Aegnal asub arvukalt kultuurimälestisi, millest lõviosa moodustavad endised kaitserajatised.

Lemmikul asuvad 23 kaitsealusest rahnu. Kivikülvi kõrval asub vana kalmistu, Eerikneemel maagiline kivilabürint.

Ulukitest võib näha metskitsi, rebaseid, kährikuid, harvemini oravaid, aeg-ajalt ka metssigu.  2021. aastal fikseeris looduskaamera ka mägra.

Suurimaks pesitsevaks linnuks on merikotkas, väiksemaks pöialpoiss. 

Mürkmadusid ei ole, on nastikud.

Saarel puudub toidukauplus.  Sadamas on suviti avatud kiosk.

Parimat ülevaadet Aegnast on võimalik saada ekskursiooni käigus. Ekskursioonist on pikemalt juttu SIIN.

Lõpetuseks valik püsielanike ütelusi:

 • Meri ei ole asfalt
 • Kui soovid mõnd looma trehvata, ära käitu nagu inimene
 • Lemmikaastaaja kinnistamine on loodusvõhikute privileeg
 • Looduses liigu kiirusel üks samm edasi, kaks tagasi
 • Kui puhkamiseks aega napib, tasuks saare asemel baari külastada
 • Sääl kus lõpeb asfalt, lõpeb ametniku mõistus
 • Mida soojem meri, seda lärmakam saar
 • Valskust oranžiga ei varjuta
 • Kui ennast kõrvalt vaatad, vaatab saar su sisse
 • Kui kivilabürint ei kutsu, siis ka ära peale tüki
 • Mida vähem küsimusi, seda enam vastuseid 
 • Kes suudavad vaikides saarele tiiru peale teha, tuleks looduskaitse alla võtta
 • Kui just kedagi teist kallistada ei ole, kallista puud, küll ta välja kannatab 
 • Aegna on kui pühamu, mis ei ole laega piiratud
 • Kui loodad loodusest vaikust leida, siis on viimane aeg kuulmist kontrollida
 • Saar erineb tavasanatooriumist selle poolest, et loodus ei kanna valget kitlit ja ravi on tasuta.