Korduma kippuvad küsimused

Liinilaevast

47-kohaline liinilaev Vesta sõidab Tallinn-Aegna-Tallinn liinil maist septembrini. Laev väljub Linnahalli kõrvalt ja ühe otsa sõiduks kulub umbes 50 minutit.

Sõidugraafikuga saab tutvuda ja piletit broneerida Kihnu Veeteede kodulehelt.

Soovitav on edasi-tagasi sõidupilet ette osta. Kui võimalus tellitud pileti väljatrükiks puudub, piisab ülesmärgitud pileti numbrist.

Aegna sadamast

Lohknase otsal asuval Aegna sadamakail puudub akvatoorium ja lainemurdja. Seetõttu tuleks veesõidukite omanikel arvestada lisaks võimalikele tormilainetele ka kiirlaevalainetega. Sadamas asub saart tutvustav kaart, veevõtukoht, laevaootepaviljon, piknikupingid ja välikäimla. Suviti ka välikohvik ja reservpäästerühm.

Sadamakai rajati Lohknase otsa 1914. aastal. Lohknase nimi tuletub ilmselt sadama alajaamaga külgnevast lohust, nime lõpp aga rootsi sõnast näs=maanina.

Saarel liikumine

Saarel on tihe teede võrgustik. Klikkides Aegna kodulehe avalehel lingile “Kaardid”, avaneb saare  üldkaart, mis on abiks saarel liikumisel ning vaatamisväärsuste külastamisel.

Saarel on muuhulgas rikkalik  militaarpärand. Selle paremaks kajastamiseks on koostamisel eraldi kaart. 

Veebruarist kuni juuli lõpuni kehtib ajavahemikus 15.02.-31.07. Kurikneeme sihtkaitsevööndis liikumispiirang (saare infotahvlitel 1.02.-15.07.). Tegemist on merikotka pesitsusalaga.

2021. a saarele paigaldatud infokaartide ja -postide puhul on ignoreeritud viimaste aastate  uurimistulemusi. Seetõttu on need  eksitavad.  Üksi infokaardil on ligi poolsada eksimust.  

Avalikust korrast

Aegna kuulub Tallinna Kesklinna Valitsuse haldusalasse ning saarel kehtib Tallinna linna avaliku korra eeskiri. Selle kohaselt on keelatud lärmata ja tülitada kaaskodanikke või rikkuda ükskõik millisel muul viisil avalikku korda.

Vastavalt müra taset käsitlevale määrusele liigitub Aegna maastikukaitseala mürataseme normimisel I kategooriasse, mistõttu on päevane maksimaalne müratase võrreldav kõlariteta muusiku esinemisega ning öine maksimaalne müratase inimkõne valjudusega.
Kuna  Aegna kaitseala eesmärgiks on kaitsta siinseid metsa- ja rannikukooslusi, samuti haruldasi liike ning nende elupaiku.

Lemmikloomade kaitsealale toomisel tuleb järgida järgmist eeskirja –  Tallinna koerte ja kasside pidamise eeskiri.

Telkimisest ja lõkke tegemisest

Aegnal on lõkke tegemine ja telkimine lubatud ainult Suures põhjarannas ja Lemmikul asuva Suurepaadi ranna ametlikes telkimis-lõkkekohtades ning kinnistu omanike nõusolekul vastava eramaa piires. Kuue telkimiskohaga Suurde põhjaranda ( ca 1,7 km) saab sadamast mööda Tagamaa teed. Kolme telkimiskohaga Suurepaadi randa (ca 1,9 km) jõuab eksimatult mööda saare lõunakallast. Telkimiskohad on varustatud puupinkide-laudadega, lõkkekoha, grillaluse  ja prügikonteineritega. Telkimiskohtade läheduses asuvad kuivkäimlad.

Lõket paluks kustutada veega, mitte liivaga !

Ühe lausega

Aegna kerkis merepinnast umbes 5 100 aastat tagasi. Nüüdseks on saare pindala on 303 ha, ümbermõõt veidi üle 10 km.

Aegna on suuruselt 17-s Eesti meresaar.

Saarel asub arvukalt endiseid kaitseehitisi, 23-st kaitsealusest rahnust koosnev kivikülv, vana kalmistu ning kivilabürint.
Ulukitest kohtab Aegnal metskitsi, metssigu, rebaseid ja kährikuid. Suurimaks saarel pesitsevaks linnuks on merikotkas, väiksemaks pöialpoiss.

Mürkmadusid saarel ei ole. Seevastu on nastikud.
Saarele tulles tasuks suviti arvestada puukide ja sääskedega.

Müüa Karnapi tee 3 kinnistu.